23 Ocak 2019 Çarşamba

İNGİLTERE NASIL SÖMÜRGE YAPAR?

  Yeni Derin Devlet/Eşref Sultan Fatih

          haberdinamik@gmail.com
         İNGİLTERE NASIL SÖMÜRGE YAPAR?

 MISIR’DA İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİK ANLAYIŞI:  

CROMER ÖRNEĞİ (1883 – 1907) 
 
İNGİLİZLERİN MISIR DA YAPTIKLARINA BAKARAK TÜRKİYE NİN DURUMUNU ANLAMAK ÇOK DAHA KOLAY..
ÖZET 
Cromer odaklı bu çalışma, 1883 ile 1907 yılları arasında Mısır’daki  İngiliz 
sömürgeciliğinin bazı yorumlarını sunar. Cromer’in Mısır’daki vazifesi, işgalin 
Mısır’da devam ettirilmesi anlamına gelen İngiliz resmi sömürgecilik uygulamasıyla 
uyumlu gözükür. Cromer’in politikası, sömürgelerdeki İngilizlerin bazen hükümeti 
ikna ederek bazen de kendi başlarına eylemleri gerçekleştirdiğini savunan 
Fieldhouse’ın iddiasıyla uyumludur. Onun sosyal, ekonomik ve eğitim alanlarındaki 
az çok başarısı, gerçekte, Mısırlıların İngiliz sömürgeciliğine olan hoşnutsuzluğunu 
azaltmaya yardım etmiş olmadı. 
Anahtar kelimeler: Sömürgecilik, Cromer, Mısır, İngiltere 
ABSTRACT
 
 
GİRİŞ
Tarihçiler, genelde Avrupa, özelde ise  İngiltere’nin sömürgecilik 
anlayışını üç tarihsel döneme ayırırlar. Birinci Dönem, on yedinci yüzyılın 
sonlarından on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar devam eder ve Eski ya da 
Kolonyal Sömürgecilik  (Old or Colonial Imperialism) olarak adlandırılır. 
Merkantilism ve Amerika kıtası başta olmak üzere Yenidünya’nın sömürge 
kolonisi haline getirilmesi süreci, bu dönemi en iyi şekilde karakterize eder. 
İkinci Dönem, 1830’lardan 1880’lere kadar devam eder ve Serbest Ticaret
Sömürgeciliği (Laisez de’affaire) olarak isimlendirilir. Başta İngiltere olmak 
üzere sömürgeci devletler; Osmanlı, Çin ve  İran gibi geri kalmış ve 
sanayileşmemiş devletleri, ekonomik bakımdan sömürge haline getirmesi 
 
1. Cromer’in Mısır Yüksek Komiserliği Öncesi Hayatı ve Mesleki 
Kariyeri 
Cromer, 1841 yılında İngiltere’nin Norfolk şehrinde doğdu. İlk ve orta 
öğreniminin ardından 1855’de askeri akademiye girdi. 1858’de buradan 
mezun olduktan sonra  İngiltere’nin, Doğu Akdeniz’deki ticaret yolunun 
güvenliği açısından stratejik öneme sahip Korfu Adası’na topçu subayı
olarak tayin edildi. (Richmond, 1977:133) Ada’da bulunduğu süre zarfında, 
askeri görevini yerine getirme dışında Fransızca, Latince,  İtalyanca ve 
Yunanca’yı  öğrendi. Böylelikle Cromer, adada mesleki tecrübe kazanma 
yanında, Avrupa’nın eski ve yeni kültürünün ifadesini bulduğu bu dilleri de 
öğrenerek entellektüel bir birikim kazanmıştır. Buna karşılık Mısır’da 
bulunduğu yirmi yılı aşkın süre boyunca, Arapça namına bir şey bilmemesi 
ve öğrenmemesi büyük bir çelişki arz ediyor gibi gözükebilir. Bu durumlar benzer kültürel ,dini ve sosyal diğer tüm konularda devam etmişolup sömürge KUKLA liderlar tarafından devam ettirilmektedir.
                                                        

SON YAZILARI

GÜÇ SENDEDİR HER ZAMAN MİT in SURİYE operasyonu Yeni Türkiye -Büyük Türkiye mi Gezi PARKI olaylarının Perde Arkası Büyük Kulup Panikte mi Türkiye Sömürge mi- 3 Ortadoğunun en etkili İSTİHBARATI KİM.. MİT HERKESE NAL TOPLATIYOR.. İNGİLTERE NASIL SÖMÜRGE YAPAR? MİT PERSONELİ

YORUMLAR

KÖŞE YAZARLARI

Flash Haberler

Copyright © 2010 HABERDINAMIK.COM